Dirigent

Dirigent

Erik Berndalen, kårens dirigent sedan 2013, är verksam som pedagog, dirigent, arrangör och musiker och har hela södra Sverige som arbetsfält. Erik är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö 2002-2007 och har under de senaste åren gästdirigerat flitigt hos Marinens Musikkår i Karlskrona samt hos Lunds Akademiska Blåsarsymfoniker och Marinens Ungdomsmusikkår. Han har skrivit ett 80-tal arrangemang och kompositioner för blåsorkester och mottog 2013 Militärmusiksamfundets förtjänstmedalj ”Pro Musica Militare” i silver.

Erik arbetar till vardags som lärare i satslära och gehör på Musikhögskolan i Malmö samt på S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö (i musikteoretiska ämnen, trumpet och ensembleledning). Som jazzmusiker på kornett och trumpet har han spelat på festivaler i ett tiotal länder i och utanför Europa. Läs mer på Eriks hemsida: www.berndalensmusik.se.

Kommentarer är stängda